جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ حسن
تولد و وفات: (۷۳۹ -۷۷۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و موسیقیدان و نقاش
او دومین سلطان جلایر از طایفهٔ ایلکانیان است. در نوزده …

جنسیت: مرد
نام پدر: شیخ حسن
تولد و وفات: (۷۳۹ -۷۷۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و موسیقیدان و نقاش
او دومین سلطان جلایر از طایفهٔ ایلکانیان است. در نوزده سالگی بعد از وفات پدر ، در بغداد به تخت سلطنت نشست. اویس ، سلطانی شاعر پیشه و عارف مسلک و در سخن‌پردازی شاگرد سلمان ساوجی بود و به او علاقه مخصوصی داشت و سلمان نیز قصاید و چکامه‌های بسیاری در مدایح و فتوحات این سلطان به نظم در آورده است. نقاشی را خوب می‌دانست و از علم موسیقی بهره کافی داشت. او از معاصران عبید زاکانی ، ناصر بخارائی ، خواجوی کرمانی ، خواجه حافظ شیرازی را می‌توان نام برد. تصانیف زیادی از وی نقل شده است.