نصب پرینتر و کار با آن

ابتدا می بایست ما پرینتر را برای کامپیوتر خود تعریف کنیم و سیستم و کار آنرا مشخص کنیم، برای این کار منواستارت را باز می کنیم.گزینه setting را انتخاب و بعد گزینه printer را انتخاب می کنیم، …

ابتدا می بایست ما پرینتر را برای کامپیوتر خود تعریف کنیم و سیستم و کار آنرا مشخص کنیم، برای این کار منواستارت را باز می کنیم.گزینه setting را انتخاب و بعد گزینه printer را انتخاب می کنیم، پنجره ای ظاهر می شود، سپس گزینه add printerرا انتخاب می کنیم، پنجره ای ظاهر می شود، سپس گزینه add printer را انتخاب می کنیم، پیغامی ظاهر می شود که بیان می کند، آیا تمایل دارید پرینتر را نصب کنید و دو سؤال دیگر که پرینتر ما به صورت محلی است و یا شبکه ؟
ما در اینجا گزینه محلی را انتخاب می کنیم و گزینه Next را انتخاب و Click می کنیم. کادری ظاهر می شود که در این کادر اسم شرکتهایی که تولید کننده پرینتر هستند، وجود دارد، و در کادر بعدی مدل پرینتر وجود دارد که ما باید مشخصه فنی آنرا بدانیم.
مشخصه پرینتر را می یابیم. سپس گزینه Have disk را انتخاب می کنیم و سپس گزینه Borwn و CD راه انداز و درایور را به سیستم معرفی می کنیم. Click می کنیم، پنجره ای می آید که ما باید مشخص کنیم از چه درگاهی از رایانه استفاده می کند، که اسم این درگاه ، درگاه Lpit است که جزء درگاه موازی است.
سپس Next را می زنیم، اسم پرینتر را وارد می کنیم، سپس CD راه انداز را نصب می کنیم :
بدین صورت که وارد my computer ، درایو پرینتر را انتخاب می کنیم، و گزینه Yes را انتخاب می کنیم، و پورت آن را انتخاب می کنیم و click می کنیم و دوباره گزینه عملی را انتخاب می کنیم و سپس گزینه ای را که می بایست اجرا از طریق هاردیسک باشد را انتخاب می کنیم، Next می زنیم و سپس پرینتر نصب می شود.
برای پرینت گرفتن ابتدا وارد محیط Wordpat می شویم عبارتی را به صورت فارسی تایپ می کنیم، سایزبندی می کنیم و بعد file را انتخاب می کنیم و بعد گزینه print را انتخاب می کنیم، صفحه پرینتر ظاهر می شود که در ابتدا نام پرینتر ظاهر می شود، کلید هست آنرا انتخاب می کنیم، پنجره ای ظاهر می شود که یکسری تنظیمات وجود دارد.
اول اینکه نوع کاغذ را انتخاب می کنیم و اندازه کاغذ و سپس سرعت و کیفیت پرینتر را انتخاب کنیم.