جنسیت: مرد
نام پدر: مهدی
تخلص: رنجی
تولد و وفات: (۱۲۸۶ -۱۳۳۹) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پیشهٔ قفل‌سازی داشت و بدین حرفه عشق می‌ورزید. از کودکی …

جنسیت: مرد
نام پدر: مهدی
تخلص: رنجی
تولد و وفات: (۱۲۸۶ -۱۳۳۹) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
پیشهٔ قفل‌سازی داشت و بدین حرفه عشق می‌ورزید. از کودکی به سرودن شعر پرداخت. او درغزل‌سرایی مهارت داشت و به شیوۀ صائب متمایل بود. رنجی در تهران وفات یافت و در ابن بابویه به خاک سپرده شد. از وی دیوان اشعاری در حدود سه هزار بیت چاپ شده است.