جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا رفیع کازرونی
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
ملقب به صدرالسادات. نسب وی با هجده واسطه به امام جمعر صادق …

جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا رفیع کازرونی
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
ملقب به صدرالسادات. نسب وی با هجده واسطه به امام جمعر صادق (ع) می‌رسد. اهل کازرون بود. چندی در عتبات عالیات زندگی کرد. مدت دو سال در تهران قرین عنایت محمدعلی‌شاه قاجار بود و یک سال در اصفهان توقف کرد. چندی در حجاز و هندوستان و خراسان به سر برد و بیشتر زندگی خود را در شیراز گذراند. صاحب "تذکره مرآت‌الفصاحه" مکرر او را ملاقات نموده. از آثار وی: "آثار‌الرضا"؛ "دیوان" شعر؛ شعری که از ان اطلاعی در دست نیست که به قول صدرالسادات موجود بوده است.