جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۴۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصلش از زرتشتیان کرمان بود. در آغاز به شال بافی اشتغال داشت. در جوانی از روی صدق اسلام اختیار …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۴۰ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
اصلش از زرتشتیان کرمان بود. در آغاز به شال بافی اشتغال داشت. در جوانی از روی صدق اسلام اختیار کرده بود و به تحصیل علوم دینی مشغول بود. بعد از چندی از کرمان به یزد رفت و در تفت ساکن شد. مجدداً به یزد رفت و سرودن "حمله حیدری" را آغاز کرد. سپس به کرمان رفت و "حمله" را در آنجا به اتمام رسانید. "حمله" کتابی است در کمال بلاغت در شرح غزوات حضرت محمد (ص) و حضرت امیر (ع) در بیش از بیست هزار بیت و آن را به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام ظهیرالدوله ابراهیم‌خان کرد و از وی لطف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دید. راجی در کرمان درگذشت. پس از وی میرزا مظهر کرمانی به تشویق صاحب "مجمع‌الفصحا" اشعار او را مرتب ساخت.