جنسیت: مرد
نام پدر: سیداسماعیل موسوی
تخلص: خاکشیر
تولد و وفات: (۱۳۰۰ -۱۳۷۵) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در جوانی در محله جلفا مغازه کلاه‌‌دوزی …

جنسیت: مرد
نام پدر: سیداسماعیل موسوی
تخلص: خاکشیر
تولد و وفات: (۱۳۰۰ -۱۳۷۵) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در جوانی در محله جلفا مغازه کلاه‌‌دوزی داشت. بعدها به بافندگی روی آورد. خاکشیر از کلیه فنون شاعری هزل را می‌‌پسندید در اوایل شاعری صراحی تخلص می‌‌کرد. "دیوانی" دارد حدود هزار و پانصد بیت از غزل و رباعی و دیگر قالب‌‌های شعری.