جنسیت: مرد
نام پدر: حسین
تولد و وفات: (۱۳۲۷ - ... ) قمری
محل تولد: ایران - لرستان - بروجرد
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و نویسنده
در جوانی مدت ده سال با پای پیاده مسافرت و مشایخ طریقت و …

جنسیت: مرد
نام پدر: حسین
تولد و وفات: (۱۳۲۷ - ... ) قمری
محل تولد: ایران - لرستان - بروجرد
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر و نویسنده
در جوانی مدت ده سال با پای پیاده مسافرت و مشایخ طریقت و علماء شریعت را ملاقات کرد و از محضرشان کسب فیض کرد. از آثار او: "دیوان فصاید ادبی"؛ "دیوان غزلیات"؛ "چکامه‌‌های پارسی سره"؛ مثنوی "مرصدالاسرار" ، در وقایع کربلا؛ دوبیتی‌‌های "سوز و گداز"؛ "دیوان مدایح و مراثی ائمۀ اطهار "؛ "تذکرۀ حزین" ، دربارۀ شعراء بروجرد.