جنسیت: مرد
نام پدر: محمود
تولد و وفات: (۱۲۹۸ - ... ) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - خوانسار
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در دهکدۀ سور (ارسور) خوانسار به‌ دنیا آمد. دروس جدید و قدیمی را …

جنسیت: مرد
نام پدر: محمود
تولد و وفات: (۱۲۹۸ - ... ) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - خوانسار
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
در دهکدۀ سور (ارسور) خوانسار به‌ دنیا آمد. دروس جدید و قدیمی را در موطن خود فراگرفت. بخشی از دوران تحصیل شعر می‌سرود ، پس از پایان تحصیلات همچون پدر به‌ تجارت پرداخت. در سال ۱۳۲۲ش ، از خوانسار به اراک و از آنجا به الیگودرز رفت. به‌سال ۱۳۳۰ش به ‌تهران آمد و در یکی از مؤسسات ملی استخدام شد. از آثار وی: "تذکرۀ شعرای خوانسار"؛ "ترانۀ خوانسار به ‌لهجۀ محلی" ، به‌ طبع رسیده است؛ "مشاهیر خوانسار"؛ "تاریخ خوانسار"؛ "خوشنویسان خوانسار"؛ "دیوان" اشعار محلی؛ "دیوان بخشی".