جنسیت: زن
نام پدر: محمد کاظم‌خان
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی همسر سیف لشکر خلج بود که در قریۀ عبدالله آباد نزدیک …

جنسیت: زن
نام پدر: محمد کاظم‌خان
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم و چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی همسر سیف لشکر خلج بود که در قریۀ عبدالله آباد نزدیک ساوه زندگی می‌کرد. فرخنده از کودکی شعر می‌سرود و در اواخر عمر گویا نابینا شد اما این عارضه او را از شعر گفتن باز نداشت. قصیده و غزل را نیکو می‌سرود. از آثار وی: "دیوان" شعر که با مقدمه‌ای از افخم‌السادات سلطانی به چاپ رسید و مشتمل بر سه مجموعه شعر: "ساقی‌نامه" ، "گل و بلبل" و "غدیریه" می‌باشد.