جنسیت: مرد
نام پدر: نصرالله‌ خان مستوفی سواد کوهی
تولد و وفات: (۱۲۸۰ -۱۳۶۰) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، استاد دانشگاه ، محقق ، مترجم ، نویسنده …

جنسیت: مرد
نام پدر: نصرالله‌ خان مستوفی سواد کوهی
تولد و وفات: (۱۲۸۰ -۱۳۶۰) شمسی
محل تولد: ایران - تهران - تهران
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ ، استاد دانشگاه ، محقق ، مترجم ، نویسنده و شاعر
در مدرسه‌های آلیانس فرانسه و دارالفنون تحصیل کرد و پس از چند سال خدمت در وزارت پست و تلگراف و دادگستری عالی تهران به تدریس تاریخ و جغرافیا پرداخت و تا مقام استادی دانشگاه پیش رفت. فلسفی مدیریت مجلات: "پست و تلگراف" ، "تعلیم و تربیت" ، "دانشسرای عالی" ، "مهر" و "امید" را عهده‌دار بود. مقالات تاریخی و ادبی وی در روزنامه‌ها و مجله‌های "شفق سرخ" ، "اتحاد" ، "مرد آزاد" ، "اطلاعات" ، "یغما" ، "دانشکدۀ ادبیات" و "سخن" به چاپ می‌رسید. از ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۰ ش به سمت رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا و اسپانیا منصوب و مشغول خدمت گردید. وی طبع شعر داشت ولی به‌ندرت شعر می‌سرود چند غزل و قصیده و مثنوی کوتاه خود را به‌نام "چند شعر" طبع کرده است. وی در تهران درگذشت و در شهر ری در مزار حضرت عبدالعظیم دفن شد. از دیگر آثار وی: "اشعار منتخب از شاعران رمانتیک فرانسه"؛ "اصول تعلیم و تربیت"؛ "انقلاب کبیر روسیه" ، ترجمه؛ "بیچارگان" ، شعر ، ترجمۀ یکی از قطعه‌های ویکتور هوگو؛ "تاریخ اروپا در قرن ۱۹ و ۲۰"؛ "تاریخ پیش از اسلام"؛ "تاریخ ایران بعد از اسلام"؛ "تاریخ ایران و اروپا در زمان صفویه"؛ "زندگانی شاه عباس اول" ، در پنج جلد ، که معروف‌ترین اثر وی است و بارها تجدید چاپ شده؛ "جغرافیای بزرگ دنیا"؛ "سرگذشت ورتر" ، ترجمه؛ "سلطنت قباد و ظهور مزدک" ، ترجمه ، به مشارکت احمد بیرشگ؛ "هشت مقالۀ فلسفی"؛ "تاریخ تملق در ایران" ، ناتمام؛ "دیوان" شعر.