جنسیت: مرد
نام پدر: حسن
تخلص: رسا
تولد و وفات: (۱۲۸۸ /۱۲۹۰ -۱۳۵۶) شمسی
محل تولد: ایران - خراسان - مشهد
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک و شاعر
تحصیلات خود را تا اخذ دکترای طب در دانشگاه …

جنسیت: مرد
نام پدر: حسن
تخلص: رسا
تولد و وفات: (۱۲۸۸ /۱۲۹۰ -۱۳۵۶) شمسی
محل تولد: ایران - خراسان - مشهد
شهرت علمی و فرهنگی: پزشک و شاعر
تحصیلات خود را تا اخذ دکترای طب در دانشگاه تهران ادامه داد و در این رشته به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دریافت نشان درجه اول علمی نایل گشت. او پزشکی حاذق و شاعری با استعداد بود و طبعی رسا داشت و ملک‌الشعرای آستان قدس رضوی و رئیس بیمارستانی در مشهد بود. "دیوان" شعرش حدود شش هزار بیت ، به چاپ رسیده است و اثر دیگر او: "مرآثی و مناقب ابا عبدالله‌الحسین" ، به نظم ، چاپ مشهد.