رامین پرچمی

جنسیت: مردتولد و وفات: (1352 - ... ) محل تولد: ایران - گیلان - لاهیجانشهرت علمی و فرهنگی: بازیگردانشجوی دانشگاه آزاد در رشته نمایش. شروع فعالیت در سینما با بازی در فیلم ضیافت. در پناه …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (1352 - ... ) 
محل تولد: ایران - گیلان - لاهیجان
شهرت علمی و فرهنگی: بازیگر
دانشجوی دانشگاه آزاد در رشته نمایش. شروع فعالیت در سینما با بازی در فیلم ضیافت. در پناه تو (مجموعه تلویزیونی، 1374) ضیافت (1374) اعتراض (1378) تلفن (1378) همسایه‌ها (مجموعه تلویزیونی، 1379) زیر آسمان شهر 3 ( مجموعه تلویزیونی 1381 )