رفتار با کودک مسموم

برخی افراد فکر می کنند مسمومیت کودکان مانند بزرگسالان است و فرقی با هم ندارند.

برخی افراد فکر می کنند مسمومیت کودکان مانند بزرگسالان است و فرقی با هم ندارند. اما اینطور نیست زیرا به دلیل بی توجهی کودکان به مزه و ترکیب ماده ای که در دهان خود می گذارند ، مسمومیت در آنها بسیار بیشتر از بزرگسالان است و چون جثه کودکان کوچکتر از بزرگسالان است حتی مقدار کمی ماده سمی ممکن است برای آنها بسیار خطرناک باشد.
در برخورد با کودک مسموم ابتدا باید فهمید که کودک چه نوع ماده ای را خورده است. اگر این ماده نفت یا مواد اسیدی یا قلیایی باشد باید کودک را آرام کنید و توجه داشته باشید که او را وادار به استفراغ نـکنید زیرا استفراغ در اینگونه موارد آسیب بیشتری به کودک می رساند. به عنوان مثال اگر نفت استفراغ شود بخار آن به ریه ها صدمه می زند و در عین حال باعث سینه پهلو کردن کودک نیز می شود. بعد از آرام کردن کودک فوری او را به نزدیکترین مرکز درمان مسمومیت برسانید.
اگر فاصله مرکز درمانی مناسب با منزل شما زیاد است به کودک شیر، آب یا زرده تخم مرغ بخورانید تا سم بلع شده را دفع کند. اگر ماده سمی چیزی به غیر از نفت یا مواد اسیدی و قلیایی است، با فرو بردن انگشت یا دسته قاشق در حلق کودک، او را وادار به استفراغ کنید.