همگام با شرایط موجود

اکثریت ما انسانها وقتی با پیری مواجه می شویم ، تازه می فهمیم که بسیاری از کارهای گذشته را نمی توانیم انجام دهیم. اینجاست که لازم میشود ، خودمان را با شرایط موجود وفق دهیم.

ضعف و بیماری از جمله مشکلات فراگیر در افراد سالخورده است و اگر یک فرد سالخورده مدام از این بیماری و ناتوانی خویش شکایت کند ، زندگی را به کام خود و اطرافیان خویش تلخ می نماید. ما نمی توانیم جلوی این مشکلات را بگیریم ، امّا تا حد بسیار زیادی می توانیم از بروز آنها جلوگیری کنیم و این امر مستلزم برخی پرهیزها در دوران جوانی و میانسالی می باشد.اگر ما از دوران نوجوانی یا جوانی به طور مرتب ورزش کنیم و این امر را به صورت یک عادت در زندگی خود درآوریم ، در میانسالی و پیری به طور قابل ملاحظه ای از بسیاری از بیماری ها و ناتوانی ها دور می مانیم. همچنین اگر به خود اهمیت دهیم و در مصرف بسیاری از خوراکی ها مانند سرشیر ، کره ، روغن حیوانی ، تخم مرغ و ... و نوشیدنی هایی مانند نوشابه های گازدار و ... حد اعتدال را رعایت نماییم و از سیگار و توتون و ... نیز پرهیز کنیم ، در پیری بسیار سالم تر می مانیم.امّا متاسفانه بسیاری از انسان ها فکر می کنند همیشه جوان خواهند ماند و همواره نیروی خود را حفظ می کنند و زمانی به خود می آیند که دیگر کار از کار گذشته است. به هر تقدیر زندگی در دوران پیری ، علی رغم جنبه های منفی ، می تواند شادی و نعمات زیادی به ما هدیه دهد که شامل دوستان خوب ، امکان کمک به دیگران ، لذت بردن از یک غذای خوشمزه ، مسافرت به نقاط سرسبز و خوش آب و هوا و دیدنی ، پرورش گل و گیاه و دهها مورد دیگر می باشد.پس در هر شرایطی به سر می برید ، اجازه ندهید مشکلات موجود امکان دیدن یا لذت بردن از زیباییهای اطرافتان را از شما بگیرد. در زندگی لحظاتی وجود دارند که شادی آفرین هستند و به هیچ قیمتی نباید از آنها چشم پوشید.