جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - شهادت ۷۱۱) قمری
محل تولد: عراق - کوفه
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و عالم و پیشوای مذهبی
اصل او از آوه و محل تولد او کوفه و محل نشو نمای او نجف است. در آغاز کار …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - شهادت ۷۱۱) قمری
محل تولد: عراق - کوفه
شهرت علمی و فرهنگی: ادیب و عالم و پیشوای مذهبی
اصل او از آوه و محل تولد او کوفه و محل نشو نمای او نجف است. در آغاز کار واعظ بود. سلطان محمد اولجاتیو به او عقیده بست و مقام ریاست نقیبیان همهٔ بلاد اسلامی را به وی سپرد. رشید‌الدین وزیر به دشمنی برخاست و با گرد کردن مخالفین و تطمیع سید جلال‌الدین ابراهیم بن مختار ، سید تاج‌الدین و دو پسر خود شمس‌الدین حسین و شرف‌الدین علی را تسلیم جلال‌الدین کرد و او به فرمان رشید وزیر ناجوانمردانه دو پسر خود را پیش از وی کشت و سپس تاج‌الدین را به شهادت رسانید. در این واقعه آثار تعصب بسیار به ظهور رسید. آستانهٔ وی در کنار دجله بین عزیزیه و صویره در راه کوت و بغداد است ، و یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در اطراف بغداد به‌حساب می‌آید.