هفت روش حرفه ای برای ایجاد رمز عبور

۱. برای ایجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت یك در میان استفاده كنید. مثال: cOmPuTeR ۲. حروف اول كلمات یك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنید. مثلاً در جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز …

۱. برای ایجاد كلمه عبور، از حروف بزرگ و كوچك و به صورت یك در میان استفاده كنید. مثال: cOmPuTeR
۲. حروف اول كلمات یك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنید.
مثلاً در جمله:"If sentence is longer password would be safer " كه رمز عبور آن به این صورت تبدیل می شود: " Isilpwbs "
۳. عدد یا تاریخی را برای خود در نظر بگیرید و آن را با دكمه Shift تایپ كنید.
مثلاً : تاریخ: ۱۳.۰۶.۲۰۰۲ با دكمه Shift به این كلمه تبدیل می شود: !#>)^>@))@
۴ . لغتی را در نظر بگیرید و سپس حروف سمت راست آن را که بر روی صفحه كلید قرار دارد، بنویسید:
مثال: Hardware تبدیل می شود به: Jstfestr
۵. لغت یا تركیبی را برای خود در نظر بگیرید مانند “۲۴Oktober” و بعد آن را بهم بریزید به این صورت كه حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همین ترتیب بقیه را بنویسید: ۲۴r۴eObkot
۶ . لغات یك جمله را به اختصار بنویسید این اختصارات را خود شما تعیین می كنید و از قاعده خاصی پیروی نمی كنند. مثلاً عبارت White meat with cabbage تبدیل می شود به: “whtmtwtcabge”
۷. در رمز عبور از علائم ویژه استفاده كنید.