نقش متاتگها meta tags برای موتورهای جستجو

شما درباره ساخت متاتگها در بخش HEAD مطالبی را آموختید. در این قسمت نقش آنها را در search engine ها یاد خواهید گرفت. گردشگرها بیشتر به متاتگها حساس هستند تا اطلاعاتی را در اختیارشان قرار دهند. …

شما درباره ساخت متاتگها در بخش HEAD مطالبی را آموختید. در این قسمت نقش آنها را در search engine ها یاد خواهید گرفت. گردشگرها بیشتر به متاتگها حساس هستند تا اطلاعاتی را در اختیارشان قرار دهند.
اطلاعاتی را که شما در متاتگها باید وارد کنید به شرح زیر میباشند:
· معرفی کلمات کلیدی keywords
· توصیف Description کوتاهی درباره سایت که در بعضی از سایتهای جستجو عمل نمیکند.
· معرفی برنامه سازنده سایت که به اسم Generator معروف است.
· معرفی سازنده و طراح سایت که بنام Author معروف است.
· مشخص کردن کپی رایت .
· تعیین تاریخ انقضا صفحات اگر مرتب در حال تغییر هستند.
هر موتور جستجوگر اصول و قوانین خاص خود را برای لیست و ذخیره کردن ( index ) سایت شما و تعیین رتبه آن ( Page Ranking ) دارد که متا تگها در این مورد نقش اساسی دارند و شما در انتخاب و تعیین آنها باید بسیار دقت کنید. بطور مثال بکار بردن کلماتیکه در متا تگها به عنوان keyword انتخاب نموده اید در متن داخل همان صفحه در رتبه بندیpage ranking صفحه بسیار موثر خواهد بود.