بیماریهای مزمن ریه و آسم

بیماریهای مزمن ریه و آسم شایع ترین بیماریهای ریوی در ایران هستند.

مصرف سیگار، مهمترین عامل بروز بیماری مزمن انسداد ریه است که باعث اختلالات تنفسی میشود. در این بیماری، مجاری تنفسی و ریه ها با مخاط پوشیده شده و در تنفس بیمار اختلال ایجاد میشود و به تدریج بخشی از بافت ریه و بخصوص مجاری هوایی انتهایی، ضخیم شده و از بین میروند. بیماران مبتلا باید از مصرف دخانیات حذر کرده و از آشپزی در محیط های بسته خودداری کنند. بیماری مزمن انسداد ریه، درمانی ندارد و فقط میتوان آن را کنترل کرده و از پیشرفت سریع آن جلوگیری کرد.