چگونه اطلاعات روی CD ضبط می‌شود

اطلاعات یک CD بر روی یک شیار مدور به عرض نیم میکرون ( یک میکرون = یک هزارم میلیمتر) به صورت نمرات دیجیتالی یک و صفر ضبط می شود. اگر این شیار را باز کرده و به یک خط مستقیم تبدیل کنیم ، طول …

اطلاعات یک CD بر روی یک شیار مدور به عرض نیم میکرون ( یک میکرون = یک هزارم میلیمتر) به صورت نمرات دیجیتالی یک و صفر ضبط می شود. اگر این شیار را باز کرده و به یک خط مستقیم تبدیل کنیم ، طول آن به پنج کیلومتر می رسد. این اطلاعات دیجیتالی را با انعکاس دادن یک لیزر ضعیف بر روی سطح CD می توان خواند.
بیشتر CD ها فقط خواندنی هستند و قابل ضبط نیستند ولی CD های مخصوص یا CD-R که به نام CD های قابل ضبط خوانده می شوند ، وجود دارند که می توان اطلاعات را در آن با استفاده از درایوهای مخصوص یا ( CD-Writer ) ، ضبط کرد. در این نوع درایوها به جای یک لیزر ، دو لیزر جایگزین شده است که لیزر اول ضعیف است و مانند بقیه درایوها برای خواندن CD بکار می رود و لیزر دوم که لیزر قوی تری است برای نوشتن بر روی CD بکار می رود.
CD های قابل ضبط به طور معمول از چهار لایه تشکیل شده اند. لایه اول ( لایه بالایی ) برچسب روی CD است و فقط جنبه تزیینی دارد. زیر برچسب یک لایه آلومینیوم وجود دارد که برای انعکاس دادن نور لیزر است. لایه بعدی یک لایه رنگ است که نقش مهمی برای استفاده CD-R دارد و لایه چهارم یک لایه پلاستیک پلی کاربن است.
هنگامی که فرمان Burn یا سوزاندن (رایت کردن ، نوشتن) جهت ضبط اطلاعات روی CD ، صادر می شود ، لیزر قویتر با تابش روی لایه رنگ و سوزاندن آن می تواند طرح های تیره و شفافی به وجود آورد که مطابق اطلاعات دیجیتالی یک و صفر باشد. چون با این کار لایه رنگ سوزانده میشود ، اطلاعات روی CD-R را فقط یک بار میتوان ضبط کرد. البته CD هایی به نام CD-R&W یا CD-RW وجود دارند که می توان بارها روی آنها نوشت و خواند و البته قیمت آنها گاهی تا پنج برابر CD های معمولی می باشد.