بزاق زالو و درد مفصل

تحقیقات جدید نشان داده که شاید بتوان امروزه از طب سنتی «زالو درمانی» برای کاستن از دردهای آرتروز استفاده کرد.

آیا از درد زانوی ناشی از آرتروز رنج می برید؟ چرا بزاق زالو را برای درمان امتحان نمی کنید؟ تحقیقات جدید نشان داده که شاید بتوان امروزه از طب سنتی «زالو درمانی» برای کاستن از دردهای آرتروز استفاده کرد. اخیراً چندین ماده ضد التهاب و ضد انعقاد در بزاق زالو یافت شده است. تحقیقات اولیه نشان می دهد که در یک درمان ساده با استفاده از ۳ زالو می توان بسرعت درد مفاصل زانو را تسکین داد. در یک بررسی که طی ۲۸ روز بر روی ۵۱ بیمار مبتلا به آرتروز انجام شده است، پزشکان برای کاستن درد زانوی تعدادی از این بیماران، از ۴ تا ۶ زالو استفاده کردند و برای کاستن درد برخی دیگر از یک کرم موضعی حاوی داروی ضد التهابی غیر استروئیدی بنام «دیکلوفناک» استفاده کردند و در طول این مدت پزشکان درد، تحرک، سفتی و سختی عضله هر یک از بیماران را نیز کنترل نمودند.
آنها دریافتند پس از گذشت یک هفته، درد آرتروز آن دسته از افرادی که زالو درمانی شده بودند در مقایسه با افرادی که کرم موضعی دیکلوفناک مصرف کرده بودند، به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و علاوه بر این سختی و سفتی عضلاتشان نیز کمتر شده است. پس از گذشت یک هفته وضعیت گروهی که زالو درمانی شده بودند بهتر شد تا اینکه تحقیقات ۲۸ روزه پایان یافت. این تحقیق می تواند منجر به کشف یک داروی موضعی جدید شود بدون آنکه نیازی به استفاده از خود زالو باشد.

Mashhsd۲۴ :
اگر پزشکان خودمان بر روی طب سنتی ایران مطالعات و تحقیقات گسترده ای را آغاز کنند می توان امیدوار بود که درمان بسیاری از بیماری ها آسان تر گردد و در این میانه داروهای دیگری نیز کشف شود. پزشکی سنتی ایران در ادوار گذشته بسیار پیشرفته بوده و شایسته است که در مورد آن تحقیقات مفصل و منسجمی انجام پذیرد.