ناخن ها

ناخن نیز نوع خاصی از پوست بشمار می آید که برای محافظت از نوک حساس انگشتان دست و پا به کار می رود.

ناخن ها جزو اجزای حیاتی بدن به حساب نمی آیند اما نوک انگشتان را از آسیب مصون نگاه می دارند و در برداشتن اشیاء نیز به کمک ما می آیند. بدون ناخن به سختی می توانیم بدنمان را بخارانیم و یا گره ای را باز کنیم. شکل و حالت ناخن بیانگر سلامت عمومی بدن است زیرا بیماری ها رشد ناخن ها را کند کرده و در مواردی رنگ آنها را نیز تغییر می دهند و گاهی لکه های سفیدی نیز بر روی ناخن بوجود می آورند.
ناخن در لایه های عمیق انگشتان دست و پا ریشه دارد. سلولهای اپیدرم زیر ریشه ناخن به طرف سطح پوست حرکت می کنند و در همین حال بر تعدادشان افزوده می شود و آنهایی که به ریشه ناخن نزدیک تر هستند ، پهن می شوند و به همدیگر می چسبند. هر سلول به صفحه نازکی تبدیل شده و تجمع این صفحات بر روی هم ، ناخن را تشکیل می دهد.
پوستی که در زیر ناخن موجود است ، « ماتریکس » نامیده می شود. رنگ صورتی سطح ناخن به دلیل وجود شبکه ای از رگ های ظریف خون است. هاله سفید پایین ناخن « لانولا » نام دارد. ناخن های دست در حدود سه تا چهار برابر سریعتر از ناخن های پا رشد می کنند و رشد آنها در تابستان بیشتر از زمستان است. اگر ناخن کنده شود مجدداً رشد می کند البته اگر ماتریکس آسیب جدی ندیده باشد.