نیرومند ترین كامپیوتر

پروژه ساخت بزرگ ترین و نیرومند ترین ابر_ كامپیوتر جهان به نام «BlueGene/L» در آزمایشگاه ملی لارنس لایومور آمریكا به میانه راه رسیده، اما این ماشین نیمه تمام نیز هم اكنون بزرگ ترین كامپیوتر …

پروژه ساخت بزرگ ترین و نیرومند ترین ابر_ كامپیوتر جهان به نام «BlueGene/L» در آزمایشگاه ملی لارنس لایومور آمریكا به میانه راه رسیده، اما این ماشین نیمه تمام نیز هم اكنون بزرگ ترین كامپیوتر جهان است.
این كامپیوتر كه نیرومندترین ماشین انسان ساخت بر روی سیاره زمین به شمار می رود، توسط متخصصان شركت «آی بی ام» ساخته می شود و پس از كامل شدن، به ۶۵ هزار و ۵۳۶ پردازشگر در ساختمان خود مجهز خواهد بود.
به گفته سازندگان این سوپر كامپیوتر، این دستگاه هم اكنون از ظرفیت انجام ۱۳۶‎/۸ تریلیون محاسبه در هر ثانیه برخوردار است و این ظرفیت با پایان یافتن پروژه، به ۲ برابر افزایش خواهد یافت.
كاربرد دقیق چنین ابر- كامپیوتری اعلام نشده است، اما بی تردید می توان آن را برای حل بسیاری از مشكلات علمی به كار گرفت.