فواید بازی های كامپیوتری

كارشناسان بر این باورند كه برخلاف آنچه بسیاری از مردم می پندارند، شماری از بازی های كامپیوتری می توانند به حفظ سلامتی كودكان كمك كنند و نباید همه آنها را به كلی همراه با آثار …

كارشناسان بر این باورند كه برخلاف آنچه بسیاری از مردم می پندارند، شماری از بازی های كامپیوتری می توانند به حفظ سلامتی كودكان كمك كنند و نباید همه آنها را به كلی همراه با آثار منفی برشمرد. گزارش انتشار یافته در نشریه «بریتیش مدیكال ژورنال» حاكی است نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشگران دانشگاه ناتینگهام ترنت نشان می دهد بازی های كامپیوتری با فواید قابل توجهی نیز برای كودكان همراه هستند. به گفته این محققان، با بهره گیری از این قبیل بازی ها می توان كودكان مبتلا به اختلالات نقص تمركز و توجه را یاری كرد تا مهارت های اجتماعی طبیعی خویش را به دست آورند و همچون دیگران زندگی كنند.
با وجود این، كارشناسان تصریح كرده اند كه بازی های خشونت بار و خشن ممكن است تهاجم را در كودكان تشدید كنند و از آنها یك انسان مهاجم و پرخاشگر بسازند.