آموزش بالش برای تزیین

بالش ها تنها وسیله ای برای استراحت و خوابیدن روی آن ها نیستند آنها وسیله ای هستند برای زیبا كردن قسمت های مختلف خانه شما.

بالش ها تنها وسیله ای برای استراحت و خوابیدن روی آن ها نیستند آنها وسیله ای هستند برای زیبا كردن قسمت های مختلف خانه شما. خیلی ساده و آسان می توانید بالش هایی زیبا برای تزیین خانه درست كنید. نكته جالب توجه و خوب اینكه شما می توانید این كار را بدون حتی یك سوزن زدن و دوختن انجام دهید. فقط كافیست مراحل زیر را دنبال كنید. كالاهایی كه شما نیاز دارید به این قراراند. ۱. یك متر پارچه نخی ۲. سی سانتیمترمربع فوم مخصوص بالش یا ابر مخصوص بالش. ۳ . ۴ متر روبان مخصوص دلخواه طرز درست كردن كوسن یا همان بالش های تزیینی برای مبل ها ۱. پارچه ای را كه تهیه كرده اید روی زمین بگذارید و آن را ۹۰ط۹۰ سانتی متر ببرید. ۲. قسمت زیر آنرا به اندازه ۳ سانتی متر به داخل تا بزنید و با اتو یك خط مشخص روی آن بیندازید. سه گوشه دیگر را هم به همین شكل تا بزنید. ۳. حالا فوم یا ابر مخصوص بالش را دقیقاً در وسط پارچه قرار دهید. پارچه باید روی سطح صاف و تمیز باشد. ۴. یك گوشه پارچه را روی بالش بیاورید (مطابق شكل ۱). گوشه مقابل را به اندازه ۱۰ سانتی متر مطابق همان شكل تا كنید. مجدداً ۱۰ سانتی متر دیگر تا بزنید. حالا آن قسمت را مطابق (شكل ۲) روی فوم بالش بیاورید این لبه ای كه دوبار تا خورده دقیقاً باید تا وسط بالش بیاید. ۵. حالا دو طرف تا نخورده را به نزدیك بیاورید و به هم گره بزنید حالا می توانید روبان را به گره بزنید و یا نزنید. همچنین می توانید از مدل جدیدی كه در شكل ۳ می بینید استفاده كنید. روبان حتماً برای این مدل جدید لازم است