اطلاعاتی در رابطه با ساخت گل "یوكا"

گل یوكا در انواع مختلفی وجود دارد كه دارای سایزهای متفاوتی می باشد. تصویری را كه مشاهده می كنید با استفاده از فوم در سایز طبیعی این گل به ارتفاع تقریبی ۷۰ سانتیمتر از ته ساقه …

گل یوكا در انواع مختلفی وجود دارد كه دارای سایزهای متفاوتی می باشد. تصویری را كه مشاهده می كنید با استفاده از فوم در سایز طبیعی این گل به ارتفاع تقریبی ۷۰ سانتیمتر از ته ساقه تا نوك غنچه ها ساخته شده است. گل یوکا - بلندر غنچه ها با استفاده از خمیر گل چینی در ۴ سایز كه به رنگ سبز كمرنگ رنگ آمیزی شده به تعداد دلخواه ساخته شده اند. كلیه گلها در ۲ سایز كوچك و بزرگ تهیه شده اند كه در هر ساقه از ۳ گل كوچك و ۴ گل بزرگ به تناسب ساقه ها استفاده می شود. گلبرگ ها در ۲ سایز به تعداد ۶ عدد برای هر گل با فوم نباتی نازك تهیه شده و با همان رنگ غنچه ها در انتها و نوك گلبرگها بصورت "سایه روشن" رنگ آمیزی شده اند. برای حفظ حالت گلبرگها، از سیم روكش دار سفید (در اندازه های ۵ الی ۷ سانتیمتر) بوسیله چسب قطره ای استفاده شده است. هر گل دارای ۳ پرچم سفید فشفشه ای می باشد. برگها از فوم سبز روشن با رنگ آمیزی سبز تیره به تعداد ۶۰ تا ۸۰ عدد تهیه شده اند. این گل از ۶ ساقه جانبی و یك ساقه اصلی تشكیل شده كه ساقه اصلی قطور تر از سایر ساقه ها می باشد. برای ساقه های جانبی نیز از ساقه گل رز استفاده می شود. كلیه ساقه ها بعد از اتصال گل و غنچه با نوار گاترین سبز پوشانده و در انتهای كار به ساقه اصلی مونتاژ می كنیم. (می توان ابتدا از نوار تفلون برای محكم كردن محل اتصال ساقه ها استفاده نمود و سپس با نوار گاترین آن را پوشاند)