مثبت‌اندیشی

آیا می‌ترسید در امتحان مردود شوید و زندگی یا آینده‌تان از بین برود؟ تنها شما نیستید که این‌گونه فکر می‌کنید. ۹۰% مردم موقع امتحان چنین احساسی دارند. ترس خود را این چنین از بین …

آیا می‌ترسید در امتحان مردود شوید و زندگی یا آینده‌تان از بین برود؟
تنها شما نیستید که این‌گونه فکر می‌کنید. ۹۰% مردم موقع امتحان چنین احساسی دارند.
ترس خود را این چنین از بین ببرید: ابتدا از مواردی که باعث اضطراب و ترس شما می‌شوند، فهرستی تهیه کنید، سپس آن را پاره پاره کنید.