تغییر ظاهر موها، علامت کدام بیماریست؟

میدانستید تغییر ظاهر موها به دلیل بیماری رخ می دهد؟

میدانستید تغییر ظاهر موها به دلیل بیماری رخ می دهد؟ با چند نمونه از بیماری ها که باعث تغییر ظاهر موها می شود آشنا شوید:

خاکستری شدن مو: استرس

شکنندگی مو: سندرم کوشینگ

خشک شدن موها: کم کاری تیروئید

ریزش مو: کم خونی فقر آهن

نازک شدن مو: کمبود پروتئین

کانال صد خبر