آیا همسرتان فقط به خودش اهمیت می دهد؟!

شاید این حالت را در شروع زندگی مشترک متوجه نشوید، اما شخصیت خودشیفته به مرور زمان بیشتر ویژگی های خودش را نشان می دهد.

شاید این حالت را در شروع زندگی مشترک متوجه نشوید، اما شخصیت خودشیفته به مرور زمان بیشتر ویژگی های خودش را نشان می دهد.
وقتی که شما با یک فرد خودشیفته زندگی می کنید، فقط یک نفر است که در این میان اهمیت دارد و آن یک نفر هم قطعا شما نخواهید بود.
فرد خودشیفته تلاش می کند تا برای دستیابی به هدف های خودش، هم طرف مقابلش را تحت فشار قرار بدهد و هم او را نادیده بگیرد. این افراد عمدتا درباره خودشان صحبت می کنند و نسبت به آن چه درباره همسرشان می گذرد، معمولا واکنش خاصی نشان نمی دهند.
در واقع، بزرگ ترین مشکل در زندگی با فرد خودشیفته، عدم هم دلی او با همسرش است.