مشهورترین لقب امام زمان | «مهدی»

مشهورترین لقب امام زمان | «مهدی» که به معنای هدایت شده می باشد مشهورترین لقب امام زمان (ع) می باشد. در مطلب زیر در این باره بیشتر توضیح داده شده است.

مهدی معروف ترین لقب آن حضرت است. این لقب از لبان گوهر بار پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در حدود ۸۹ حدیث ذکر شده است.
مهدی مفهومی عام است که در لغت به هر فرد هدایت شده اطلاق می شود؛ بنابراین همه پیامبران و اوصیا مهدی هستند، ولی بنابر آنچه در اخبار آمده، مراد از مهدی، همان موعود آخرالزمان است که حسب و نسب او را مشخص کرده اند.
مهدی مشخص است و فقط بر موعود آخرالزمان اطلاق می شود. پیامبر اکرم فرموده است:
«المهدی من ولد فاطمه؛ مهدی از فرزندان فاطمه است».
پیامبر اسلام به حضرت علی علیه السلام نیز فرمودند: «لقب مهدی بر او گذاشته شده است، چون او مردم را به سوی خدا هدایت می کند».
و به او مهدی گفته می شود چون او به وسیله امر مخفی هدایت می شود.