انشا در مورد روز معلم | انشا درباره معلم

انشا در مورد روز معلم | 12 اردیبهشت را به مناسبت بزرگداشت مرتضی مطهری، روز معلم نامیده اند. به همین بهانه یک انشا درباره روز معلم برای شما عزیزان تهیه کرده ایم که امیدواریم مورد پسندتان واقع گردد.

روز معلم گرامی باد. این روز را به معلمینی تبریک می گویم که عمر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان آدم ابوالبشر صرف می کنند تا دنیایی خوب و زیبا و مملو از دانایی با خُلق احسن خلق کنند دنیایی که از سیستم آموزشی آن دیکتاتورها، جنایت کارها، بدکردارها، ظالمین و... بیرون ندهد. معلمینی که درس آزاد زیستن ، انسان زیستن ، درستکاری، رفتار شایسته، مسلمان زیستن، پاک زیستن ، طاهر بودن ، خدایی زیستن و مکارم اخلاق را به فرزندان آدم می آموزند. کسانی که معلمی را شغل ندیده و خود را وقف بشریت کرده اند تا بشریت روی سعادت را ببیند و در لغزش گاه ها بتواند به خوبی عبوری موفقیت آمیز داشته باشند. با این تعریف معلم بودن به گذراندن دروس آکادمیک بستگی ندارد و به انسان بودن بستگی دارد به این بستگی دارد که با رفتار خود درس داد نه با گفتار.
آن گاه است که می گویند معلمی شغل انبیاست (ص). انبیایی که انسان را به سوی جاده هدایت پیش بردند و همه جانبه زندگی او را تامین کردند. وقتی به زندگی انبیا نگاه می کنیم آنها دنیا و آخرت بشر را توام دیده و در صدد تامین هر دو بودند. معلم امروز ما هم نباید به شاگردان خود یک جانبه بنگرند باید درس زندگی به آنها بدهند چه تربیت برای یافتن حرفه و چه تربیت برای انسان زیستن. هر دو لازم است و ملزوم یکدیگر. ساختن عابد و زاهد عاتل و باطل و بی کار این دنیا به خود قبول نمی کند و حرفه ای بی اخلاق و بی دین نیز خسارت عمده است. بلکه حرفه ای با اخلاق است که کامل است.
یک بعدی به انسان نگریستن خطاست هم دنیا لازم است و هم آخرت. علی (ع) در این زمینه اسوه کاملی است هم دنیا دارد و هم آخرت در عین این شمشیر زنی قهار است در عین حال کشاورزی است زبده. در عین حال که رهبری است تمام و کمال در عین حال در ذل حاکمیت دیگران (هر چند به ظلم بر این کرسی تکیه زده اند) رعیتی است مسول و مشاوری قابل اعتماد و اقتصاد بلاد خود را به سمت خیر پیش می برد و... نمی دانم ما با داشتن چنین الگوهایی چرا چنین وضعی داریم؟!! کجای کار ما لنگ می زند.

منبع: دل نوشته های سید مصطفی مصطفوی