هوای آخر اردیبهشت روحانی است | متن اردیبهشت 97

هوای آخر اردیبهشت روحانی است | در ادامه چند بیت شعر از ویدا وکیلی، شاعر شیرازی آورده ایم که حال و هوای ماه اردیبهشت را دارد.

بیا که موسوم شور و دم غزلخوانی است

به قول حافظِ ما نوبت گل افشانی است

دوباره پنجره را سمت عشق بگشاییم

هوای آخر اردیبهشت روحانــی است


شاعر: ویدا وکیلی