مافوک چیست | معنی مافوک

مافوک چیست | مافوک به معنای ناتوان ذهنی و مورد مکر خویش قرار گرفته می باشد.

ضعیف عقل و رای . (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (از ذیل اقرب الموارد). عاجز ضعیف رای کم حیله و کم حزم . (ناظم الاطباء).
فریب خورده از رای خود. (از منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). منصرف شده و برگشته از رای خویش . (اقرب الموارد).
بازگردانیده شده از چیزی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).
مکان مافوک ; مکان بی باران و بی نبات . (از منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).

منبع: آکادمی فرهنگی مولانا