متن زیبای اردیبهشت | شعر اردیبهشت

متن زیبای اردیبهشت | امروز اول اردیبهشت 97 است و بهار دارد جان می گیرد. درختان سبزتر و سبزتر می شوند و باد لایه های نمناک به خود می پیجد. اردیبهشت از آن ماه های لعنتی ست که در آن کوه می چسبد. در ادامه شعر و متنی درباره اردیبهشت آورده شده است که با هم می خوانیم.

مه، دریا، اسکله
همه رفته اند
سحرگاه اردیبهشت

بالای رود
بازی باد و دامن گشوده بید
آرایش محرمانه اردیبهشت

چنان می خواند
که انگار هزار اردیبهشت دوباره را خواهد دید
بلبل سرمست کوکنار

ترکه انار بود، از باغ بزرگ چیده بودم
پدر گفت برو از درخت مادر بخواه
تو را به خاطر اردیبهشت ببخشد

پیراهن پر حرف دخترانه اش در باد
توتستان رسیده ی قند است
در گذر از طعم اردیبهشت

پابه پای اردیبهشت
روبه شمال می روند
پرندگان گرماگریز.

عطر انجیر پیر
آذرخش بهاری
جادوی اردیبهشت.


اردیبهشت از آن ماه های لعنتی ست که در آن کوه می چسبد …
دریا می چسبد …
با دوستان در خیابان ها بودن می چسبد …
در خانه بودن و ولو بودن زیر دست و پای مادر می چسبد …
تمام رنگ ها برای پوشیدن خوبند …
هوا جان می دهد برای عاشقی کردن و
انقدر این اردیبهشت برای همه چیز و همه کار دوست داشتنی ست که یک ماه برایش کم است و باید کم کمش شش ماه تمدید شود…
وه چه زیباست اردیبهشت از رآه رسید …