سمپاد چیست؟ | پیشرفت تحصیلی سمپاد

سمپاد چیست؟ | سمپاد مخفف عبارت سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان است. که بیشتر با همان نام تیزهوشان شناخته شده است.

سمپاد چیست؟
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان سازمانی است که بر امور تحصیلی دانش آموزان مستعد و با بهره هوشی بالا نظارت می کند. این سازمان را به اختصار سمپاد هم می گویند. اما در زبان عمومی و بین دانش آموزان به موسسه تیزهوشان معروف است. این سازمان دارای مدرسههای راهنمائی، دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه و پسرانه در شهرهای پرجمعیت تر است. سمپاد دانش آموزان خود را در دو مقطع راهنمائی و دبیرستان از طریق آزمون های سراسری که عمدتاً مبتنی بر ارزیابی هوش، دانش ریاضیات و علوم است انتخاب می کند. گزینش در مدارس سمپاد بر اساس آزمون و در دو مقطع راهنمایی و دبیرستان برگزار می شود

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (سمپاد) در سال 1366 با درخواست دکتر جواد اژه ای، معاون فرهنگی- اجتماعی نخست وزیر، تاسیس شد. در همان سال پس از تهران، اولین مراکز در کرمان و همدان تاسیس شد و این روند که طی 26 سال اخیر ادامه یافت (ر.ک به سایت اطلاع رسانی تیزهوشان و استعدادهای درخشان ) و سمپاد را به یکی از گسترده ترین مجموعه های آموزشی یکپارچه در سطح آموزش و پرورش تبدیل شد.
ایجاد این سازمان تنها یک سیاست بخشی نبود بلکه به مرور، جریانی را در جهت پرکردن برخی خلاء های این حوزه در سطوح متفاوتی به همراه داشت. تاسیس مرکز المپیادهای علمی کشور(1366) که به باشگاه دانش پژوهان جوان(1374) تغییر یافت و نیز بنیاد ملی نخبگان (1384) را می توان بخشی از این موارد دانست (ر.ک به حداد عادل،روزنامه اطلاعات، ۳۰ /5/ ۱۳۷۲: 6 و سهراب پور، روزنامه جام جم، ۱۴ /7/ ۱۳۸۳: ۱۶). حتی سیاست هایی نظیر تسهیلات استعدادهای درخشان در آموزش عالی نیز رویکردی این گونه را دنبال می کرد. اما نکته حائز اهمیت آن است که مدارس سمپاد در مقایسه با دیگر بخش های ذکر شده، تعامل گسترد ه و مداوم تری با مخاطبین این جریان سیاستگذاری داشته اند و از این رو می توان نقش و تاثیرگذاری این مدارس را جدی تر قلمداد کرد.
طبق ماده دوم اساس نامه سمپاد مصوب هیئت وزیران در تاریخ 8/4/1367، هدف سازمان، شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان کشور در سطح مختلف تحصیلی بود(سند شماره: 19798/ت247)؛ تا به این واسطه بتوان نیروی انسانی کارآمدی را در بلندمدت برای کشور فراهم نماید. البته در عمل بواسطه برخی اولویت های سازمانی، قوانین، ساختار آموزشی و ... میزان تحقق این اهداف قابل پی جویی است.
نکته مهمی که درباره سمپاد باید به آن توجه کرد آن است که آموزش در این فضا -که به مثابه یک لابراتوار عمل می کرد- به دلیل طول مدت زمان (حدود 7سال) و همچنین محدوده ی سنی خاص مخاطبان ( 12 تا 18 سالگی) ، به نهاینه شدن یک فرهنگ متمایز در میان مخاطبان آموزشی آن منجر شده و دامنه ای به وسعت اجتماع دانش آموختگان سمپاد یافت.
هدف اصلی سمپاد شناسایی و پرورش استعدادهای تحصیلی در سطح مدارس راهنمایی و دبیرستان است. هر دانش آموز برای ورود به مدارس سمپاد باید در آزمون ورودی شرکت کند و تحصیل در سمپاد مستلزم تلاش و هوش بیشتر از معمول است.
مدرسه های دخترانه سمپاد به اسم فرزانگان و مدرسه های پسرانه آن معمولا به اسم علامه حلی و شهید بهشتی و ... شناخته می شوند.