درباره تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع اوری کنید

درباره تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع اوری کنید| همانطور که از نام ستاره و سیاره پیداست، این دو تفاوت هایی با هم دارند که در متن زیر به بررسی این تفاوت ها پرداخته شده است.

فرق اصلی بین ستاره و سیاره در این است که ستاره یک جسم داغ و نورانی به شمار می رود که نور خود را خود تولید می کند.

حال آن که یک سیاره جسمی همانند زمین یا ماه است که فقط با منعکس کردن نور خورشید درخشندگی و نور دارد. بیشتر ستارگان بزرگ هستند و از گاز داغ به وجود آمده اند درست شبیه خورشید. در واقع خورشید خودش یک ستاره بسیار معمولی بوده که

فوق العاده بزرگ و گرم است. ستارگان به صورت نقاط کم نوری در آسمان دیده می شوند چرا که فاصله آنها از ما بسیار زیاد است. در حالی که خورشید فقط 150 میلیون کیلومتر با زمین ما فاصله دارد.

سیاراتی را که ما در آسمان می بینیم اجسام متحرکی هستند که به دور خورشید می چرخند. 9 سیاره شناخته شده به ترتیب فاصله ای که از خورشید دارند عبارت هستند از: عطارد، ناهید، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون 3 سیاره ای که دورترین فاصله را دارند به قدری کم نور هستند..

تفاوت دیگری بین ستاره و سیاره این است که ستاره ها خیلی بیشتر از سیاره ها جرم دارند.‏

سیارات دائما در حال حرکتند ولی ستارگان حرکتی ندارند و ثابتند .

منبع: آسمان شب