انشا در مورد زکات

انشا در مورد زکات | در فرهنگ اسلامی، ما مسلمانان برای کمک کردن به برادران و خواهرانمان زکات می پردازیم. در ادامه یک انشا درباره زکات آورده شده است که امیدواریم مورد پسندتان قرار گیرد.

زکات در لغت به معنای رشد و پاکیزگی است. آری دلسوزی برای محرومین و کمک به آنها سبب رشد معنوی انسان و پاک شدن روح از بخل و حرص و تکاثر است.
زکات در اصطلاح فقهی، به معنای پرداخت مقدار معیّنی از مال به محرومان و نیازمندان است.
زکات در قرآن، هم به معناب لغوی آمده است، چنانکه خداوند می‏فرماید: ما به حضرت یحیی‏ از ناحیه خود رحمت و پاکی بخشیدیم و او فردی پرهیزکار بود. «و حَناناً من لدُنّا و زکاهًٔ و کان تَقیّاً» و هم به معنای اصطلاحی آمده که البتّه معنای عامی دارد و به کمک‏های واجب و مستحب هر دو گفته می‏شود.
زکاتِ آبرو، حل مشکلات مردم است، چنانکه حضرت علی علیه السلام فرمود: همان‏گونه که ادای زکاتِ مال واجب است، ادای زکات آبرو نیز واجب است.
امام صادق علیه السلام فرمود: بر هر عضوی زکاتی واجب است:
زکات چشم، نگاه با عبرت و چشم‏پوشی از گناهان است.
زکات گوش، شنیدن و گوش دادن به علم و حکمت و قرآن است.
زکات زبان، نصیحت مسلمین و بیدار کردن غافلین و تسبیح خداست.
زکات دست، نوشتن علوم و بخشش مال است.
زکات پا، تلاش و سعی در راه جهاد، تحصیل، اصلاح میان مردم، عیادت و زیارت خوبان است.
زکات علم، نشر آن است.
زکات قدرت، انصاف است.
زکات زیبایی، عفت است.
زکات پیروزی، احسان است.
زکات شجاعت، جهاد است.
زکات سلامتی، سعی در اطاعت اوامر و نواهی الهی است.
زکات حکومت، کمک‏رسانی به درماندگان است.
و زکات عقل، تحمّل کردن بی‏خردان است.