چطور سبزه عید درست کنیم؟ | طرز تهیه سبزه عید با ذرت

چطور سبزه عید درست کنیم؟ | یکی از هفت سینی که بر سر سفره عید قرار می گیرد، سبزه عید می باشد. برای عید 97، طرز تهیه سبزه عید با ذرت را در زیر آورده ایم که با هم می خوانیم.

طرز تهیه سبزه عید با ذرت بیست روز قبل از عید شروع کنید سبزه ذرت بندازید : چهارروز ذرت را خیس کرده و هرروز آبش را عوض کنید ولی جاشو عوض نکنید تا جونه بزنه سپس داخل داخل دستمالی نخی ریخته و مرتب با آب اسپری میکنیم و رویش را با دستمال میپوشانیم تا مرطوب بماند تا ذرتها جوانه بزنن وقتی ذرت ها سبز شدن یک سبد را داخل تنگ گذاشته و ذرتهارا داخل سبد میریزیم تنگ را پر آب کرده به صورتیکه ذرتها داخل آب باشند بعداز ده روز ریشه داده و سبز میشود و داخل تنگ ماهی انداخته و برای عید سبزه زیباای درست کرده ایم. چند نکته درباره طرز تهیه سبزه عید با ذرت 1. با دانه ذرت که با آن پفیلا درست میکنید نمی شود سبزه ذرت تهیه کرد چون جوانه نمی زند. 2. مقدار دانه ها نباید خیلی زیاد باشد چون اگه تراکم زیاد باشد، لایه های زیرین نمی توانند رشد کنند و می پوسند. 3. اگر مقدار دانه ها کم باشد سبزه کم پشتی دارید. پس اندازه رو نسبت به ظرف نه زیاد و نه کم بگیرید. 4. آبیاری زیاد هم باعث زود خراب شدن سبزه می شود.