ولنتاین مبارک | متن ولنتاین

ولنتاین مبارک | در ادامه هفت متن از نویسندگان بزرگ درباره عشق و تبریک روز ولنتاین آورده ایم که می توانید برای تبریک ولنتاین از آنها استفاده کنید.

1.عشق مثل یک ساعت شنی است، زمانیکه قلبت پر می شود، ذهنت خالی می شود.
2. آیا ما دو جلد از یک کتاب نیستیم؟
3. بوسه ها سرنوشت بهتری هستند تا خرد!
4. بیا تا با یکدیگر پیر شویم، بهترین ها هنوز در راه هستند.
5. چگونه شد که لبانشان به یکدیگر پیوست؟
چه شد که پرندگان آواز سر دادند و برفها آب شدند که گل های سرخ نمایان شوند؟
که سپیده در پشت شکلهای خشن درختان دمید، درختانی که در تیررس بالای تپه بودند؟
تنها یک بوسه
و همه چیز اینگونه بیان شد.
ویکتور هوگو
6. عشق نمادی از جاودانگی ست. زمان را خواهد می شکاند، خاطرات آغازین را ویران می کند و ترسی از آینده بر جا نمی گذارد.
7. می دانم خودت می بینی که عشق من به تو هر روز فزونی می گیرد. امروز بیش از دیروز و کمتر از فردا دوستت دارم.