ولنتاین چندم بهمن است؟| تاریخ دقیق ولنتاین 96

ولنتاین چندم بهمن است؟| تاریخ دقیق ولنتاین یا همان روز عشق، در 14 فوریه معادل با 25 بهمن می باشد.ولنتاین 96 در روز چهارشنبه می باشد.

روز ولنتاین یا روز عاشق ها مراسمی است که بیشتر در کشورهای اروپایی و امریکا و همچنین مسیحیان برگزار می شود که سابقه ان در روم باستان است
در روز ولنتاین ابراز دوست داشتن و عشق معمولاً با فرستادن کارت ولنتاین یا با خرید کادوی ساده مثل گل سرخ برگزار می شود.
جشن روز ولنتاین هر سال در تقویم میلادی در روز ۱۴ فوریه که مصادف است با ۲۵ بهمن هجری خوزشیدی که البته بعضی در معتقد هستن که ۲۶ بهمن تاریخ روز ولنتاین در ایران است.تاریخ دقیق روز ولنتاین سال ۹۶ باتوجه ایام هفته در سال تغییر می کند روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه می باشد