ورمزی | ورمزی چه روزی است؟

ورمزی | مردم سنگسر تقویمی متفاوت از تقویم رایج دارند. در تقویم محلی سنگسری نخستین روز سال جدید و همچنین نخستین روز از هر ماه را «ورمزی» نامیده می شود.

گاه شماری سنگسری سالنمایی در میان مردم سنگسر (مهدیشهر) است که قدمتی بیش از ۳۴۰۰ دارد. به طور مثال سال ۱۳۹۰ شمسی برابر با سال ۳۴۱۰ تقویم سنگسری است. این تقویم در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. این تقویم کهن را یدالله حاجعلیان، محقق سنگسری گردآوری کرده و به صورت سالنامه و تقویم انتشار داده است. مبدأ این گاهشماری ۲۰۲۰ سال پیش از تقویم هجری شمسی است. روز اول سال از ۱۶ فروردین هجری شمسی است. مانند تقویم باستانی ایران دارای ۱۲ ماه سی روزه و یک پنجه که پیتک خوانده می شود در پایان می باشد و کبیسه گیری آن ظاهراً مانند تقویم هجری خورشیدی است. مانند تقویم باستانی ایران روزهای آن نیز دارای نام هستند و به نام های باستانی آن خیلی همانندند.[۱] سالنمای سنگسری گویای زمان آمدن آریاییها به ایران است.
این گاه از امسال ۱۳۹۶ شمسی برابر است با ۳٬۴۱۶ تقویم سنگسری.
در تقویم محلی اهالی سنگسر (مهدیشهر) سال نو از 6 فروردین ماه آغاز می شود. اولین روز از سال جدید و نیز اولین روز از ماه های دوازده گانه آن ورمز نام دارد. مرسوم است که در روز ورمز دختری به عنوان شگون انتخاب شده و ظرفی از آب را به نیت روشنایی و خوش یمنی در صبح روز ورمز به خانه می آورد. او درون ظرف آب به تعداد نفرات خانواده سنگریزه می اندازد . پس از وارد شدن به خانه آب را در چهارگوشه اتاق ریخته و از صاحب خانه هدیه ای دریافت می کند.