شعر به لاله در خون خفته

شعر به لاله در خون خفته | این شعر یکی از سرودهای انقلابی است که توسط جهانبخش پازوکی سروده شد. این سرود را مجتبی میرزاده نوازنده و آهنگساز ایرانی ساخته است.

شعر «به لاله در خون خفته» یکی از سرودهای انقلابی است که توسط جهانبخش پازوکی سروده شد.
این سرود را مجتبی میرزاده نوازنده و آهنگساز ایرانی ساخته است.

به لاله در خون خفته شهید دست از جان شسته
به لاله در خون خفته شهیدِ دست از جان شسته
قسم به فریاد آخر به اشک لرزان مادر
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به اسم آزادی به لحظه ای که جان دادی
به قلبِ از هم پاشیده شهید در خون غلتیده
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما

که تا آخرین نفس راهت را ادامه خواهیم داد، ای شهید

قسم به عزم هم رزمان ستم کشان با ایمان
به خستگان جان بر کف دلاوران هم پیمان
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
که راه ما باشد آن راه تو، ای شهید
همه به پیش، همه به پیش
به یک صدا

جاویدان ایران عزیز ما