ماه گرفتگی امروز چه ساعتی است

ماه گرفتگی امروز چه ساعتی است | امروز 11 بهمن 1396 یک ماه گرفتگی رخ خواهد داد. ماه گرفتگی یا همان خسوف حالتی است که زمین میان خورشید و ماه قرار می گیرد و سایه زمین روی ماه می افتد. در ادامه ساعت ماه گرفتگی امروز ، در مناطق مختلف ایران مشخص شده است...

ماه گرفتگی امروز چه ساعتی است

در ایران بهترین نقاط برای مشاهده ابرماه و ماه گرفتگی کدام مناطق است؟

در بیشتر نقاط ایران ماه گرفتگی کامل را می توان دید اما بهترین نقاط، مناطق شرقی کشور است. هنگام آغاز ماه گرفتگی حدود سه ساعت پیش از طلوع ماه، ماه گرفتگی آغاز می شود یعنی هنگام طلوع ماه در حقیقت ماه در حالت گرفت قرار دارد و ماه در حالی که ماه گرفتگی دارد طلوع می کند.

زمان ماه گرفتگی چه ساعتی است؟

طبق محاسبات در تهران، آغاز خسوف نیم سایه ای ۱۴ و ۲۱ دقیقه و آغاز خسوف جزئی ۱۵ و ۱۸ دقیقه و آغاز خسوف کلی ۱۶ و ۲۱ دقیقه و پایان خسوف کلی ۱۷ و ۳۷ دقیقه است و پایان خسوف جزئی ۱۸ و ۴۱ دقیقه و پایان خسوف نیم سایه ای ۱۹ و ۳۸ دقیقه خواهد بود.

در کشورمان هنگامی که ماه طلوع می کند به شکل کاملا گرفته است یعنی ماه در وضعیت خسوف کلی طلوع می کند و می توانیم مراحل پایانی ماه گرفتگی را مشاهده کنیم. علاوه بر آن در مناطق غربی کشور در حقیقت هنگامی که ماه طلوع می کند خسوف کلی تمام شده است و فقط می توانند ماه گرفتگی خسوف جزئی را در هنگام طلوع مشاهده کنند.

زمان طلوع ماه و ماه گرفتگی در استان مازندران چه ساعتی است؟

در استان مازندران هم ماه در وضعیت خسوف کلی طلوع می کند یعنی هنگامی که ماه از شرق طلوع می کند در حالت بدر کامل و خسوف کلی است. طلوع ماه به افق ساری ساعت ۱۷ و ۲۰ دقیقه است و شهروندان ساروی حدود ۱۷ دقیقه خسوف کامل را می توانند مشاهده کنند.

برای سایر نقاط استان هم بسته به واقع شدن در شرق یا غرب ساری، زمان طلوع ماه کمی زودتر یا دیرتر خواهد بود و تمامی علاقه مندان می توانند با چشم غیرمسلح ویا تلسکوپ های مختلف شاهد این ماه گرفتگی باشند چراکه ماه گرفتگی ۱۱ بهمن ماه توأم با ابرماه است.

منبع : تیتر امروز