شعر من بچه شیعه هستم

شعر من بچه شیعه هستم | سیدمحمدهادی صدرالحفاظی مجموعه شعری به نام «شعر من بچه شیعه هستم» منتشر کرده است. او در این کتاب کوشیده است با زبانی شاعرانه و کودکانه به معرفی 14 معصوم بپردازد. در ادامه یک قطعه شعر از او آورده شده است...

«پیامبرم محمد
که با او قرآن آمد
دین را به ما رسانده
او ما را شیعه خوانده
دختر او زهرا بود
فاطمه کبرا بود
فدای دین شد جانش
لعنت به دشمنانش
در روز عیدغدیر
برما علی شد امیر
امیر مومنین است
امام اولین است
امام دوم ما
بخشنده بود و تنها
نام ایشان حسن بود
صبور و خوش سخن بود
حسین که شاه دین است
امام سومین است
شهید کربلا شد
تربت او شفا شد
وقتی که آب می خورم
بر او سلام می کنم...»