هوش مصنوعی از نظر مدیرعامل گوگل | خطری بزرگ برای آینده بشر!

هوش مصنوعی از نظر مدیرعامل گوگل | مدیرعامل گوگل ساندار پیچای در طی مصاحبه ای که انجام داده است از هوش مصنوعی به عنوان خطری بزرگ برای جامعه بشری یاد کرده است. طی این مصاحبه او نظرات خود را در این باره داده است که در زیر به آن اشاره شده است....

پیچای در گفتگویی از هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین موضوعاتی که بشر در حال توسعه ی آن است، یاد کرد و تأثیر عمیق آن را به اندازه ی آتش و برق در توسعه ی جوامع بشری دانست. او در پاسخ به کسانی که از هوش مصنوعی به عنوان خطری بزرگ برای آینده ی بشر یاد می کنند، آتش را مثال زد. به عقیده ی او، با وجود خطرات و آسیب های فراوان آتش، این کشف باعث شد بشر با بهره گیری و تمرکز بر نقاط قوت آن، جوامع خود را در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد. پیچای هوش مصنوعی را نیز جزو همین دسته موارد می داند و از آن به عنوان راه حل برخی از مشکلات دیرینه ی انسان ها، مانند تغییرات اقلیمی و درمان سرطان و... یاد می کند. معمولاً از گوگل به عنوان یکی از تأثیرگذارترین رهبران در توسعه ی هوش مصنوعی یاد می شود؛ از این رو این شرکت همواره با انتقادات فراوانی از سوی منتقدان مواجه است. چندی پیش یکی از منتقدان درباره ی آینده ی شغلی افراد با ورود هوش مصنوعی ابراز نگرانی کرد.من این آینده ی خوشحال و درخشان را می بینم؛ اما شغل ها چه! به شغل یک رادیولوژیست نگاه کنید. ممکن است دیگر نیازی به وکلا نباشد و درحالی که برخی از افراد مشغول جشن گرفتن هستند، شاید دیگر نیازی به حساب داران هم نباشد.وقتی که از پیچای در این رابطه پرسش شد، او نگرانی درباره ی این مسئله را حق افراد دانست؛ اما استقبال از پیشرفت های تکنولوژیک را یک نیاز عنوان کرد.تاریخ نشان می دهد کشورهایی که [تکنولوژی های جدید را] پس می زنند، با شانس خوب عمل نمی کنند. بنابراین باید از تغییرات استقبال کرد.