متن سرود سرفراز باشی میهن من

متن سرود سرفراز باشی میهن من || سرودهای انقلابی همیشه زودتر از دهه فجر از راه می رسند! هنوز بهمن نرسیده صدای تمرین دانش آموزانی که متن سرود را تمرین می کنند، به گوش می رسد. سرود سرفراز باشی میهن من، یکی از سرودهای خاطره انگیز دهه فجر است. متن سرود سرفراز باشی میهن من را در ادامه بخوانید...

سرفراز باشی میهن من
ای فدایت جان و تن من
پر بها تر از زر و گُهر
خاک پاک تو وطن من
یادگارِ خونِ عاشقانِ بی نشان
تا ابد بود تو را حق نگه دار
ای شمیمِ دلنوازِ عشق و معرفت
سرزمین پاک ما ای ایران
دوستت دارم .. مهد دین من .. دوستت دارم .. بهترین من
دوستت دارم سرزمین من
گر بخواهد دمی دشمنی هلاک تو
گر بخواهد کسی یک وجب ز خاک تو
می شوم تا مرزت روانه
خصم دون، می رانم ز خانه
با سلاحی از خشم و کینه
سینه اش می گیرم نشانه
دوستت دارم .. مهد دین من .. دوستت دارم .. بهترین من
دوستت دارم سرزمین من
سرفراز باشی میهن من
ای فدایت جان و تن من
پر بها تر از هرُ گوهر
خاک پاک تو وطن من
ایران .. ایران .. ایران ایران ایران ایران
یادگار خون عاشقان بی نشان
تا ابد بود تو را حق نگه دار
ای شمیم دلنواز عشق و معرفت
سرزمین پاک ما ای ایران