تاواریش یعنی چه؟

تاواریش یعنی چه؟ | «تاواریش» یک کلمه روسی می باشد که در فارسی نیز تا حدی وارد شده است. «تاواریش» به معنای دوست و رفیق می باشد. در ادامه کمی مفصل تر به این کلمه اشاره کرده ایم...

تاواریش ینی چه؟
تاواریش یک کلمه روسی می باشد که در زبان فارسی نیز تا حدی وارد شده است.
دیکته این کلمه در زبان روسی به شکل زیر می باشد:
Товарищ
اما این کلمه به معنای : دوست ، رفیق و خودمانی می باشد.

کاربردهای کلمه تاواریش:
برای مثال مهدی فخیم زاده در سال 1372 فیلمی با کارگردانی و نویسندگی خودش به نام «تاواریش» ساخت.
داستان از این قرار بود که :
ایرج برای گریز از دستگیر شدن به شوروی می گریزد. مأموران، در آن سوی مرز، او را دستگیر می کنند. پادرمیانی یکی از دوستان قدیمی ایرج به نام رضا، که در خدمت مأموران شوروی است، موجب آزادی ایرج می شود و پس از مدتی ایرج نزد رضا به جاسوسی برضد دولت شوروی اعتراف می کند. ایرج هنگام تبعید به سیبری به کمک یک نگهبان ارمنی و دوست او تیگران، که استاد موسیقی است، می گریزد. وقتی تیگران در تدارک فراری دادن ایرج و بازگشت او به ایران است رضا و مأموران امنیتی شوروی سرمی رسند و آن دو ناگزیر به خانهٔ یکی از دوستان تیگران پناه می برند. یک مرد ارمنی و دو ترک مبارز نیز به آنها ملحق می شوند. ایرج و یارانش پس از جنگ و گریز با مأموران شوروی، رضا را وادار می کنند که تعدادی از مبارزان را به ایران بازگرداند. رضا در درگیری با ایرج و تیگران کشته می شود و آن دو که زخمی شده اند خود را به خط مرزی می رسانند

یا به عنوان مثالی دیگر ؛
منوچهر متکی در آغاز دیداری که با وزیر خارجه روسیه داشت به زبان روسی به او گفت :
«اِزدراوستویته تاواریش»
که جمله یعنی : سلام رفیق