تاریخ ولنتاین 2018 | ولنتاین چه روزی است؟

تاریخ ولنتاین 96 | در زیر به پیشینه و تاریخ ولنتاین به میلادی و شمسی اشاره شده است.

کسانی که یکدیگر را دوست دارند،در روزی به نام «ولنتاین» عشقشان را به شکلی نمادین به یکدیگر ابراز می کنند.

اما داستان پشت این جشن چیست؟
نزدیک به دو هزار سال پیش، جنگی در سرزمین «کلودیوس» به راه افتاده بود. شاه «کلودیوس» هم به خاطر اینکه سربازهایش بتوانند تمام تمرکز خودشان را بر امور جنگی بگذارند، آنها را از ازدواج منع کرده بود. در این میان کشیش جوانی به نام «ولنتاین» برای این سرباز ها مراسم عقد برگذار می کرد.
این کشیش پس از آشکار شدن این کار خلاف قانونش به دار آویخته شد و در واقع به سمبلی برای عاشقان تبدیل شد.
از این رو غربیان هرساله یادش را به واسطه جشنی به نام «ولنتاین» زنده نگاه می دارند.

در ادامه به تاریخ دقیق این روز اشاره شده است.

14 فوریه ( February 14 ) سال 2018 مصادف با 25 بهمن 1396 روز ولنتاین می باشد.
ولنتاین امسال (96) در روز چهارشنبه است.