ساعت آفتابی چگونه کار میکند؟

ساعت آفتابی چگونه کار میکند؟ | آفتاب اولین وسیله ای است که بشر از آن برای تعیین زمان استفاده کرده است. در ادامه به اینکه ساعت آفتابی چیست و چگونه کار می کند اشاره شده است.

ساعت آفتابی چیست؟
هزاران سال پیش، تمدن های اولیه ساعت آفتابی را اختراع کردند. ساعت آفتابی وسیله ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در آسمان می سنجد. معمول ترین نوع ساعت آفتابی از میله ای ساخته شده است که روی صفحه ای قرار دارد و ساعت های شبانه روز روی صفحه نشانه گذاری شده اند. وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می شود، مکان سایه میله هم روی صفحه جابه جا می شود و ساعت را نشان می دهد.
ساعت های آفتابی در اکثر کشورهای پیشرفته بوسیله مجسمه سازان و معماری برجسته ساخته می شود و در فضاهای باز مورد استفاده قرار گیرد.

ساعت آفتابی چگونه کار می کند؟
در واقع حرکت ظاهری خورشید به سبب چرخش زمین به دور خود است و خورشید حرکتی به دور زمین ندارد. وقتی که زمین 15 درجه به دور خود بچرخد چنین پنداشته میشود که خورشید 15 درجه به دور ما چرخیده است.
در بررسی کار ساعت خورشیدی گاهی ساده تر است که خورشید را در حال حرکت فرض کنیم.
شاید بهترین مکان برای شروع یادگیری کار ساعت افتابی، قطب های زمین باشند!
صفحه ای را در نقطه قطب شمال زمین در نظر بگیرید که در وسط ان میله ای در راستای محور چرخش زمین قرار گرفته که کار ایجاد سایه را انجام میدهد و ما ان را شاخص ساعت افتابی مینامیم.
با چرخش زمین به دور خود به نظر میرسد خورشید هر ساعت 15 درجه به دور زمین میچرخد و سایه ایجاد شده توسط شاخص هم دقیقا به همان مقدار جا به جا میشود.
حال فرض کنید که از دید دوربین نشان داده شده در شکل بالا به زمین نگاه میکنیم.
خورشید مستقیما بر روی گرینویچ میتابد و در گرینویچ ساعت 12 ظهر است. پس عدد 12 را روی صفحه ساعت خورشیدی مشخص میکنیم.
یک ساعت بعد زمین 15 درجه می چرخد و سایه شاخص هم همین مقدار جابه جا میشود. پس این حالت سایه ساعت 13 را نشان می دهد.
و همینطور این حرکت ادامه دارد تا سایه دوباره به نقطه اول برسد و ظهر گرینویچ فرا رسد.
در پایان مشاهده می شود که صفحه ساعت ما 24 قسمت شده و سایه شاخص زمان را به ما نشان می دهد.