ضرب المثل | داستان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

ضرب المثل | این ضرب المثل با اینکه به زمان قدیم تعلق دارد، اما هنوز هم در ادبیات روزمره ما کاربرد دارد. در ادامه به شعری از این ضرب المثل و داستان و داستان و ریشه آن می پردازیم.

شعر ضرب المثل :
آنکس که بدم گفت، بدی سیرت اوست
وان کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست
حال متکلم از زبانش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست

حال داستانی را که این ضرب المثل از آن سرچشمه گرفته است، شرح می دهیم:
در قدیم، آب آشامیدنی را برای تصفیه در کوزه ای می ریختند و درِ آن را با کلاهکی از حصیر یا ابریشم می پوشاندند. سپس کوزه را در ظرفی می گذاشتند و آبی را که از این صافی عبور می کرد می نوشیدند. در این روش، معمولاً کوزه و سرپوش آن، هر بو و مزه ای که داشتند، به آب منتقل می کردند. در این مواقع اصطلاحاً می گفتند: «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» این ضرب المثل بعد ها به قضاوت در مورد آدم ها رسید. یعنی وقتی این مثل را به کار می برند، منظورشان این است که رفتار و گفتار آدم ها، نشان دهنده درون آن هاست.