امن ترین مناطق ایران و تهران در برابر زلزله

امن ترین مناطق ایران و تهران در برابر زلزله | در نوشته زیر بنابر گفته های دکتر مهدی زارع، رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی به این سوال که کدام شهرهای ایران زلزله خیز نیستند پرداخته شده است.

امن ترین مناطق تهران در برابر زلزله
ارگ قدیم تهران امن ترین منطقه تهران هنگام زلزله است. این منطقه امن حد فاصل خیابان شوش، هفده شهریور، انقلاب و کارگر جنوبی را شامل می شود که بازار تهران، خیابان مولوی، میدان بهارستان، میدان امام خمینی، محله امیریه و خیابان جمهوری هم در این محدوده واقع است. به نظر می رسد که مکان یابی حاصل از تجربه چند صد ساله مردم ساکن تهران که منجر به تشکیل محدوده ارگ قدیم شهر شده، بسیار قابل اعتمادتر از مکان یابی سال های کنونی در گسترش و احداث شهرک های حاشیه ای شهر تهران است؛ اما مشکل اصلی این است که در این محدوده ها نیز اکثر ساختمان ها قدیمی است و جزو بافت های فرسوده محسوب می شوند.

امن ترین مناطق ایران در برابر زلزله
شمال تنگه هرمز در بندر عباس لرزه خیزترین نقطه ایران است، این امر به دلیل آن است که میزان تغییر شکل پوسته زمین در این منطقه بیشترین مقدار در ایران است.
مناطقی از ایران به عنوان زون کم لرزه محسوب می شود که میزان تغییر پوسته در آنها کمتر است مانند منتهی الیه جنوب غرب ایران در دشت خوزستان و ناحیه پیرامون شهرهای خرمشهر و آبادان. این دو شهر در دشت خوزستان واقع شدند و به طور نسبی کمترین میزان های تغییر شکل پوسته زمین در ایران در آن ناحیه رخ می دهد از این رو ناحیه کم لرزه هستند.
در مناطق مرکزی نواری به نام نوار "سنندج- سیرجان" وجود دارد که در این نوار شهرهای مختلفی چون شهر سنندج، گلپایگان، اصفهان، سیرجان قرار دارند که هرچند در معرض زلزله های اطراف قرار دارند ولی به عنوان زون آرام تر لرزه ای و با میزان کمتر از نظر تغییر شکل پوسته زمین مطرح هستند.